spoor 2 ondersteuning

Uitgevallen wat nu?

Terug naar je huidige functie? Andere opties bij je werkgever? Nieuwe werkomgeving?

Pomtree begeleidt uw langdurig zieke werknemer.

De Wet Verbetering Poortwachter geeft aan welke verplichtingen werkgever en werknemer hebben in geval van langdurig ziekteverzuim.

Wij verzorgen het volledige traject tot ‘einde wachtijd’.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Coaching/psychische begeleiding van de werknemer.
  • Loopbaanoriëntatie.
  • Sollicitatiebegeleiding & Jobhunting.
  • Tussentijdse- en eindrapportage conform UWV-eisen.

Pomtree heeft verschillende trajectvarianten, afhankelijk van de thema’s die bij uw medewerker aan de orde zijn. Onze specialisatie richt zich met name op complexe trajecten waarbij psychische interventie wenselijk is.

Neem contact met ons op: