Outplacement

Tijd voor verandering

Afscheid nemen en vooruitkijken. Voortborduren op je kennis en ervaring, nieuwe uitdagingen aangaan. 

Veranderingen gaan niet vanzelf. De Pomtree-specialisten bieden diverse praktische handvatten om je carrière een nieuwe richting op te sturen.

Outplacementtrajecten en Spoor 2 begeleiding verschillen praktisch gezien niet zo veel. De achterliggende redenen vaak wel. 

Bij Outplacement is de Wet Verbetering Poortwachter niet aan de orde. Werkgever en werknemer willen zelf zo snel mogelijk een succesvolle overgang bewerkstelligen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • Coaching/psychische begeleiding van de werknemer.
  • Loopbaanoriëntatie.
  • Sollicitatiebegeleiding & Jobhunting.

Pomtree biedt werknemers een maatwerk traject. Voor de één licht de nadruk al snel op het solliciteren & jobhunten, voor de ander is er meer ruimte nodig voor rouwverwerking. Voor iedereen geldt dat alle stappen toekomstgericht zijn.

Neem contact met ons op: